Zlín Z-XII v.Ŕ. 178 z roku 1937 - realizace opravy letounu pana Vojtýcha Je×ka.

Hobby

AeroHobby 2023 - Zlín XII


Hobby

Zlín Z-XII v.Ŕ.178 - rekonstrukce letounu
Aerohobby 6/2019

Hobby

Zlín Z-XII
Plastic Planet - 2023